Chon thiet ke

Xin quý khách hàng chọn quy cách Logo:

Chọn kích thước cho tỉ lệ với sản phẩm ( không to quá, không nhỏ quá )
Chọn kích thước sao cho phụ hợp nội dung muôn in lên.


Không có nhận xét nào

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Hình ảnh chủ đề của Jason Morrow. Được tạo bởi Blogger.